Interreg – IPA CBC

Interreg-IPA CBC

ИНОВАТИВНИ ВАННАСТАВНИ ПРОГРАМ IECP ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ВЕШТИНА КРОЗ СПОРТ

Škola 12 februar

Мисија

Мисија пројекта “Investment in the health and the prosperity of youth in the Bulgarian – Serbian region” је развијање предузетничких вештина кроз иновативни ваншколски програм (ИЕЦП) који се користи спорт као средство.

Вредности

Вредности пројекта укључују улагање у здравље и просперитет младих у бугарско-српском региону, подстицање предузетничког размишљања и развој вештина кроз спорт, као и подршку прекограничној сарадњи и финансијској подршци Европске уније.

Ова публикација је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Interreg-IPA програм прекограничне сарадње Бугарска – Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007. Јединствено одговорно лице за садржај ове публикације је Градска Општина Црени Крст и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.

Scroll to Top